2024 Giant Propel Advanced 1 Road Bike (M3BIKESHOP)

Predajca neuviedol cenu, je nutné ho kontaktovať

Buying 2024 Giant Propel Advanced 1 Road Bike from M3bikeshop is 100% safe, because M3bikeshop real bicycle shop. 

Price    : USD 3600

Min Order: 1 Unit

Lead Time: 7 Days

Port     : CIF/Kualanamu International Airport

Terms    : Paypal, Wise, Bank Transfer, Western Union, Moneygram

Shipping : FedEx, DHL, UPS

Products : New Original and international warranty

Country  : INDONESIA

Whatsapp = +6282137611805

Site us: www.m3bikeshop.com

Popis

SPECIFICATION

Frame Advanced-grade composite, disc
Fork Advanced-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc
Shock N/A
Handlebar Giant Contact SL Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
Grips Stratus Lite 2.0
Stem Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
Seatpost Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
Saddle Giant Fleet SL
Pedals N/A
Shifters SRAM Rival eTap AXS
Front Derailleur SRAM Rival eTap AXS
Rear Derailleur SRAM Rival eTap AXS
Brakes SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
Brake Levers SRAM Rival eTap AXS hydraulic
Cassette SRAM Rival, 12-speed, 10×30
Chain SRAM Rival D1
Crankset SRAM Rival D1 DUB, 35/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
Bottom Bracket SRAM DUB, press fit
Rims Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
Hubs [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
Spokes SAPIM Sprint
Tires Giant Gavia Course 1, tubeless,700x25c (28mm), folding
Extras computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 30mm max tire size

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1 kg
Rozmery 1 × 1 × 1 mm

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “2024 Giant Propel Advanced 1 Road Bike (M3BIKESHOP)”
Žiadne ďalšie ponuky pre tento produkt!

Pravidlá odosielania

Before ordering, please read the conditions of sale to avoid possible disputes and misunderstandings.

Currently, the public Internet e-shop is in the production phase. On the eblsak.sk website, sellers offer their offers for non-commercial sale. Proof and warranty are provided by individual sellers. Offers for non-commercial sale are properly indicated in the description of the ad.

If you have any questions about the goods, prices, delivery times or want to consult about something before buying, contact a specific seller. Sellers can answer any question continuously.

I. Basic provisions and definitions of terms
These General Terms and Conditions (hereinafter referred to as "GTC"), of which the Complaints Procedure is an integral part, govern the relationship between the seller and the buyer when purchasing goods on the eblsak.sk website.

The buyer is informed of the General Terms and Conditions before placing the order and by sending it confirms that he has read and agrees with these terms and conditions as well as the Complaints Procedure. Seller:

Individual sellers have their initials displayed in their shop profile.

Buyer:
According to the applicable legislation, a consumer buyer and an entrepreneur buyer are distinguished.

Buyer consumer (hereinafter referred to as "consumer") is a person who, when concluding a contract, does not act as part of his business or business activity, buys products or uses services for direct personal consumption. A consumer is also a legal entity that purchases products or uses services for its own needs, as long as it acts in the same way as a natural person towards the seller.

Buyer entrepreneur: is a person who, when concluding a contract, acts as part of his business or business activity and buys products or uses services for the purpose of doing business with them. Legal relations between the seller and the buyer entrepreneur not regulated by these conditions are governed by the provisions of Act no. 513/1991 Coll., as amended by later amendments and regulations.

II. Order
1. The consumer orders the seller's goods via the website eblsak.sk, by email, SMS or by phone.

2, The order made in this way is, in accordance with Act no. 108/2000 Coll., as amended and regulations, understood as a contract concluded at a distance.

3, Spotrebiteľ sa pred uskutočnením objednávky má možnosť oboznámiť s celkovou cenou objednávky vrátane všetkých poplatkov.

4, Po doručení objednávky, bude táto zaevidovaná v systéme predávajúceho a spotrebiteľovi automaticky odoslaný email o jej prijatí. Týmto vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. Predávajúci v čo najkratšom čase overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka považovaná za záväznú.

5, Predávajúci pri uskutočnení objednávky požaduje uvedenie celého mena, adresy doručenia, telefónneho čísla, v prípade podnikateľa, fakturačnej adresy ak sa nezhoduje s adresou dodania, IČO, DIČ, IČ DPH. Podmienkou platnosti objednávky je uvedenie všetkých požadovaných informácií. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za omeškanie dodávky alebo za škodu spôsobenú neúplným alebo nesprávnym vyplnením objednávkového formulára. V prípade chýbajúcich údajov pri objednávke bude predávajúci spotrebiteľa kontaktovať za účelom ich doplnenia. V prípade nezastihnuteľnosti spotrebiteľa si predávajúci vyhradzuje právo takúto objednávku zrušiť a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6, Pri sume objednávky nad predávajúcim stanovenej hodnoty môže predávajúci požadovať finančnú zálohu alebo uhradenie kúpnej ceny v plnej výške pred odoslaním tovaru.

7, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky. O tejto skutočnosti je spotrebiteľ vopred informovaný predajcom.

III. Stornovanie objednávky
Stornovanie zo strany spotrebiteľa.
Každú objednávku je možné pred jej odoslaním bez udania dôvodu stornovať telefonicky alebo emailom.

Stornovanie zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa.
V takomto prípade bude spotrebiteľ kontaktovaný za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto vrátená najneskôr do 15 dní.

V prípade výberu platby vopred, ak táto nebude prijatá do 3 pracovných dní na účet predávajúceho a ak sa
so spotrebiteľom nie je možné skontaktovať, predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy.

IV. Cena tovaru
Všetky ceny sú platné v čase objednania tovaru a sú konečné.

V. Spôsob platby a poštovné
Spotrebiteľ uhrádza platbu za objednávku nasledovnými spôsobmi.

a, bankovým prevodom resp. poštovou poukážkou – pri platbe týmto spôsob bude spotrebiteľovi doručený email s informáciami k platbe. Dodanie tovaru zabezpečuje jednotlivý predajca a je na jeho zváženi či bude uskutočnené až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Prevod medzi bankami trvá väčšinou jeden pracovný deň.
b, dobierkou - doručovateľovi pri prevzatí tovaru kuriérom alebo na pošte.

c, osobný odber - ak sa kupujúci a predavajúci dohodnú na platbe osobným stretnutím.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Ceny dopravy sa riadia cenníkom slovenskej (resp. Českej) pošty platnej v čase objednávky alebo cenníkom predávajúceho platným v čase uskutočnenia objednávky. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) Slovenská (resp. Česká) pošta
b) kuriér
c) osobný odber – tovar je možné si prevziať osobne na vopred dohodnutom mieste. Podmienkou môže byť aj uhradenie celej sumy objednávky vopred na účet.

Dodacie doby
Orientačné doby dodania môžu byť predajcom vyznačené pri tovare.
Ak sa objednaný tovar u predajcu nachádza skladom, je na zvážení jednotlivého predajcu či bude expedovaný ešte v ten istý deň. Spotrebiteľovi bude následne doručený email s informáciou o expedícii tovaru spolu s ID objednávky, podacím číslom alebo číslom pre sledovanie zásielky.
Vo výnimočných prípadoch pri tovare s dodacou dobou sa môže stať, že sa doba dodania predĺži. O tejto skutočnosti je spotrebiteľ bezodkladne informovaný predajcom ktorý s ním dohodne ďalší postup.

VI. Prevzatie tovaru
Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke resp. na vopred dohodnutom mieste a čase stretnutia.
Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, je spotrebiteľ oprávnený odmietnuť jej prevzatie. Ak takúto zásielku spotrebiteľ prevezme, je poškodenie potrebné spísať s prepravcom. V prípade, že poškodenie zásielky spotrebiteľ zistí až po jej prevzatí je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

VII. Odstúpenie od zmluvy
1, Spotrebiteľ má právo do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy a to bez udania dôvodu. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, že si tovar vyzdvihol osobne na výdajnom mieste predávajúceho.

2, Právo odstúpiť od zmluvy nemožno v žiadnom prípade chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru .

3, Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný, nepoškodený a bez známok používania pokiaľ možno v pôvodnom obale so všetkými dokumentmi obdržanými pri jeho kúpe. V prípade, že bude tovar poškodený, ma predávajúci právo znížiť vrátenú sumu o tomu zodpovedajúcu čiastku.

4, Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak boli spolu s tovarom poskytnuté darčeky, je povinný ich spolu s týmto tovarom predávajúcemu vrátiť.

5, Pri dodržaní vyššie uvedených náležitostí predávajúci prevezme tovar späť a do 30 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, vráti spotrebiteľovi celkovú cenu zaplatenú za produkt vopred dohodnutým spôsobom späť. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6, Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak doručenie tovaru nie je zrealizované do 30 dní.

VIII. Záruka a reklamácie
Záručné podmienky a reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi.

IX. Záverečné ustanovenia
1, Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť aj v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku ak tomu nebránia okolnosti.

2, Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

3, Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke eblsak.sk v deň odoslania objednávky spotrebiteľom.

4, Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5, Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2007 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 31.7.2014

SPROSTREDKOVANIE NÁKUPU

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1. Obchodné podmienky eblsak.sk

Účelom týchto obchodných podmienok je zároveň vymedziť práva a povinnosti sprostredkovateľa a záujemcu o kúpu tovaru prezentovaného na internetových stránkach eblsak.sk

1.2. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len "VOP") upravujú práva a povinnosti sprostredkovateľa a záujemcu o služby sprostredkovateľa -záujemcovi. Tieto VOP sú pre obe zmluvné strany záväzné a sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi sprostredkovateľom a záujemcom a nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webovej stránke sprostredkovateľa, kde sú trvalo zverejnené.

1.3. Predmetom podnikania sprostredkovateľa je zastúpenie záujemcov, pri objednávaní tovaru od predajcov, a zastúpenie záujemcov pri platení kúpnej ceny za objednaný tovar predávajúcemu. Na tejto webovej stránke je zoznam tovaru, pre ktorého objednanie je možné sa nechať zastúpiť sprostredkovateľom.

1.4. Upozornenie pre záujemcov o sprostredkovateľskú službu: všetok tovar uvedený na objednávku na internetovej stránke je na objednávku od rôznych predajcov, eblsak.sk je len sprostredkovateľ nákupu. Za poskytnuté služby si sprostredkovateľ účtuje províziu, ktorá je už zahrnutá v celkovej cene tovaru. Výška provízie je vopred dohodnutá s predajcom.
1.5. Sprostredkovateľ k tovaru, ktorý si záujemca vyberie na tejto internetovej stránke a o svojom výbere bude sprostredkovateľa mailovou formou informovať, zariadi u predávajúceho v mene záujemcu objednávku, platbu a iné náležitosti.

1.6. Zmluvné vzťahy vzniknuté medzi sprostredkovateľom a záujemcom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je záujemca spotrebiteľom v zmysle definície § 52 odsek 3 Občianskeho zákonníka, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, Občianskym zákonníkom a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. PONUKA TOVARU

2.1.Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na internetovej stránke eblsak.sk (ďalej len "Internetové stránky")

2.2. Sprostredkovateľ poskytuje tretím osobám - záujemcom službu spočívajúcu v zastúpení záujemcov pri objednaní tovaru u predávajúceho a službu spočívajúcu v zastúpení záujemcu pri zaplatení kúpnej ceny za objednaný tovar predávajúcemu. Predávajúcimi sú z prevažnej časti prípadov fyzické osoby prevádzkujúce internetové online obchody.

2.3 Záujemca, objednaním tovaru z internetovej stránky uzatvára so sprostredkovateľom Sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany záujemcu sprostredkovateľom.

2.4. Sprostredkovateľ výslovne upozorňuje záujemcu, že sprostredkovateľ tovar nepredáva, nie je jeho vlastníkom a nie je predávajúcim v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a nie je predávajúcim ani v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka. Sprostredkovateľ nie je ani výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom predmetného tovaru podľa ustanovení zákona č 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.5.Zastúpenie záujemcov je predmetom podnikania sprostredkovateľa a za činnosť sprostredkovateľa pre záujemcu patrí sprostredkovateľovi odmena, ktorú hradí záujemca. Odmena je súčasťou kúpnej ceny tovaru, ktorá je uvedená v zozname tovaru na webovej stránke sprostredkovateľa.

2.6. Na tejto internetovej stránke je obsiahnutý zoznam tovaru, na ktorom zakúpení môže zákazník využiť služby sprostredkovateľa. Jednotlivé výrobky sú zaradené do tematických kategórií, u každého výrobku je uvedená cena, názov a prípadne ďalšie doplňujúce informácie. Cena uvedená v zozname na internetovej stránke sprostredkovateľa (ďalej kúpna cena) a je súčtom kúpnej ceny za tovar, odmeny sprostredkovateľa za jeho služby a nákladov na dopravu. Táto suma je konečná. Súčasťou kúpnej ceny nie je clo, daň z pridanej hodnoty ani poplatky za dovoz tovaru do Slovenskej republiky. V prípade, že táto povinnosť vznikne tieto clá, poplatky a dane hradí záujemca priamo príslušným štátnym orgánom v zmysle platných právnych predpisov. Upozornenie pre záujemcov : Dovoz tovaru z krajín mimo Európskej únie bez nutnosti platiť daň z pridanej hodnoty je možný pri cene tovaru do 22 eur. Tovar v hodnote nad 150 eur navyše podlieha aj clu.

3. OBJEDNÁVKY.

3.1. Záujemca si vyberá na internetovej stránke tovar a predávajúceho, od ktorého chce tovar nakúpiť sám. Záujemca je uzrozumený, že nákup tovaru, odstúpenie od zmluvy a reklamácie sa riadia obchodnými podmienkami, legislatívou a zvyklosťami krajiny predávajúceho, od ktorého záujemca tovar kupuje a ktorého si vybral sám.

3.2. Po prijatí mailovej informácie o záujme záujemcu objednať si tovar uvedený na internetovej stránke sprostredkovateľom, považuje sa táto informácia za objednávku služby sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ odošle, vo forme mailovej správy, záujemcovi informáciu o prijatí jeho objednávky spolu s informáciou o ďalšom postupe. Záujemca vloží na účet sprostredkovateľa dohodnutú sumu. Na základe potvrdenia o prijatí peňažnej sumy na účet sprostredkovateľa, sprostredkovateľ vybraný tovar v mene záujemcu u predávajúceho objedná a zabezpečí jeho zaslanie na adresu záujemcu. Uhradenie kúpnej ceny za objednaný tovar na účet sprostredkovateľa sa považuje za prijatie plnej moci od záujemcu k objednaniu záujemcom vybraného tovaru u predávajúceho a na zaplatenie kúpnej ceny predávajúcemu.

3.3. Ak nebude sprostredkovateľ schopný zaistiť objednaný tovar za cenu uvedenú na internetovej stránke sprostredkovateľa, prípadne nebude schopný zabezpečiť u predávajúceho tovar na expedíciu k záujemcovi do 60 dní odo dňa prijatia objednávky sprostredkovateľom, sú záujemca aj sprostredkovateľ oprávnení od zmluvy odstúpiť.

3.4. Záujemca berie na vedomie, že tovar mu bude doručený priamo predávajúcim zo štátu a sídla predávajúceho. Na požiadanie je záujemcovi poskytnuté podacie číslo balíka. Sprostredkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, vzniknuté na tovare v priebehu jeho dopravy.

3.5. Záujemca berie na vedomie, že sprostredkovateľ nie je schopný vzhľadom k skutočnostiam špecifikovaným v týchto VOP, garantovať termín dodania tovaru záujemcovi. Doby dodania uvedené na webovej stránke eblsak.sk sú iba informačné a vychádzajú z termínov dodania uvádzaných predávajúcimi pre jednotlivé tovary. Ustanovenie 3.3. týchto VOP zostáva zachované.

3.6. Sprostredkovateľ záujemcu výslovne upozorňuje, že nie je predávajúcim tovaru a nároky z vád tovaru je nutné uplatniť si priamo u predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho oznámi sprostredkovateľ záujemcovi na základe jeho žiadosti. Sprostredkovateľ sa podľa svojich možností a schopností a podľa výslovnej dohody so záujemcom, môže v prípade dohody podieľať na reklamácii, napríklad vo forme pomoci, a to v dohodnutom rozsahu. Povinnosti predávajúceho sa riadia právom štátu, v ktorom má predávajúci svoje sídlo. S touto skutočnosťou je záujemca uzrozumený a nebude si, v prípade akejkoľvek reklamácie, uplatňovať nároky vyplývajúce z vád tovaru u sprostredkovateľa.

3.7. Sprostredkovateľ splní svoju povinnosť podľa týchto VOP a v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka upravujúceho sprostredkovateľskú zmluvu objednaním tovaru u predávajúceho a zaplatením kúpnej ceny za tovar, a to všetko ako splnomocnený zástupca záujemcu. Objednaním tovaru u predávajúceho a zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu vzniká sprostredkovateľovi nárok na odmenu – províziu.

3.8. Vzhľadom k predmetu činnosti sprostredkovateľa, možno vo vzťahu k sprostredkovateľovi reklamovať iba vadnosť poskytovaných služieb. Akékoľvek vady tovaru, jeho chyby a nesúlad s kúpnou zmluvou - objednávkou, nemôžu byť predmetom reklamácie u sprostredkovateľa ako reklamácia ním poskytnutých služieb.

4. PLATBA ZA TOVAR

4.1. Platba vopred na účet: záujemca zaplatí cenu objednaného tovaru a služby prevodom na účet sprostredkovateľa, vkladom alebo poštovou poukážkou. Pokiaľ nebude platba prijatá do 7 dní, odo dňa, kedy záujemca prejaví záujem o službu sprostredkovania kúpy tovaru vybraného na internetovej stránke, záujemca berie na vedomie, že sprostredkovateľ je oprávnený od zmluvného vzťahu so záujemcom odstúpiť a objednávka sa stornuje.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Záujemca má právo stornovať svoju objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu kedykoľvek pred úhradou peňažnej sumy na účet sprostredkovateľa. V prípade stornovania objednávky, ktorá je už uhradená na účet sprostredkovateľa, je záujemca povinný uhradiť sprostredkovateľovi škodu vzniknutú z dôvodu stornovania (poštovné, bankové poplatky a všetky preukázateľné náklady). Ak záujemca stornuje svoju objednávku v čase, keď je už ním objednaný tovar preukázateľne nakúpený od predávajúceho, ktorého si záujemca sám vybral, v takomto prípade záujemca znáša všetky náklady spojené so stornovaním objednávky u tohto predávajúceho. Prepravné náklady hradí vždy záujemca.

5.2. The intermediary has the right to cancel the order if, due to sold-out stocks or the unavailability of the goods, the seller is unable to deliver the goods to the interested party within the period specified by these GTC or at the price indicated in the online store, unless the intermediary and the interested party agree on a replacement. The interested party will be informed about the cancellation of the order by phone or e-mail.

6. OWNERSHIP OF GOODS

6.1. The goods are purchased for and in the name of the interested party, and the interested party becomes its owner from the moment of its purchase from the seller.

7. DELIVERY TERMS, TRANSPORT AND DELIVERY OF GOODS

7.1. The delivery of the goods to the place indicated in the order of the interested party is considered to be the fulfillment of the delivery.

7.2. When receiving the goods, the interested party is obliged to check the physical integrity and completeness of the shipment. If the shipment is visibly damaged or destroyed, the interested party is not obliged to accept the shipment and immediately contact the intermediary.

7.3. The delivery date depends on the speed of delivery of the goods from the seller. The seller, not the intermediary, is responsible for this term. The interested party acknowledges that the dates listed on the website are informative and are not a reason to cancel the order, with the exception of Art. 3 point 3.3.

8. WARRANTY

8.1. The intermediary does not provide any guarantee for the goods, nor does he have any legal responsibility related to the delivery of the ordered goods to the interested party, since the interested party chose the goods and the seller himself.

8.2. The warranty period is individual for each ordered product and depends on the legislation of the specific country from which the interested party orders the product.

9. COMPLAINT PROCEDURE AND RETURN OF GOODS

9.1. The conditions for claiming goods are governed by the terms and conditions, legislation and customs of the country of the seller from whom the interested party buys the goods.

Pravidlá výberu

COMPLAINT PROCEDURE AND RETURN OF GOODS

The conditions for complaints and returns are governed by the commercial terms, legislation and customs of the country of the seller from whom the interested party buys the goods.

Storno / Návrat / Pravidlá výmeny

COMPLAINT PROCEDURE AND RETURN OF GOODS

The conditions for complaints and returns are governed by the commercial terms, legislation and customs of the country of the seller from whom the interested party buys the goods.